Bruine rat

Uiterlijk
• Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk.
• Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.
• Staart iets korter dan het lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
• Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2cm lang, 0.5cm dik, buiksmeer, looppaden (wissels)

Ontwikkeling
• Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
• Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
• Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.
• Vooral ’s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste.
• Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten.

Schade/overlast
• Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus.
• Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie
• Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat.
• Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm.
• Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Oplossing
Neem kontakt op met ons.

 bruine_rat