Faraomieren

Uiterlijk
• De larven zijn naakt, pootloos en wit van kleur.
• De werksters zijn 0.3 tot 0.4cm lang, bruingeel, met een iets donkerder achterlijf.
• De koninginnen zijn 0.4 tot 0.5cm lang, eveneens bruingeel met een donkergekleurde kop.
• Mannetjes faraomieren zijn 0.3 tot 0.4cm lang, zwartbruin tot zwart van kleur, hebben bleekgele poten en zijn gevleugeld.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Koninginnen leggen in totaal ca. 300 eieren, meerdere koninginnen per nest.
• Geen bruidsvlucht in Nederland.
• De werksters verzorgen de larven.
• Duur van ei tot volwassen dier bij 30 graden C. en 80% relatieve luchtvochtigheid ca. + – 2 maanden.
• De werksters leven tot 2 maanden, de mannetjes slechts 2 tot 3 weken koninginnen ca. 9 maanden.

Leefwijze
• Faraomieren zijn alleseters, bij voorkeur vleeswaren.
• Voorkeur voor temperaturen rond ca. 30 graden C.
• Nesten bij warmtebronnen, moeilijk op bereikbare plaatsen achter tegels en betimmeringen, in keukens, stopcontacten, meterkasten en stootvoegen die slecht sluiten.

Schade
• Faraomieren zijn zeer hinderlijk in privé-keukens; in keukens van de gezondheidszorg zijn zeer ongewenst.
• Kunnen bacteriën overbrengen.
• Faraomieren kunnen op wonden afkomen, ook onder gips kruipen.

Wering/preventie
• Uiterste hygiëne betrachten.
• Levensmiddelen in goed gesloten bussen bewaren.
• Binnenkomende goederen controleren, vooral indien zij afkomstig zijn uit de tropen.

 faraomier