Graafwesp

Uiterlijk
• Kleur geel zwart lijkt op limonade wespen
• Houdt zijn vleugels vlak gedurende de rust.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Het vrouwtje verzorgt de larven.

Leefwijze
• Leven solitair, maar kunnen in grote getallen bij elkaar nestelen.
• Maken hun nest in gangen,tussen tegels van terrassen en holtes.
• De larven worden gevoerd met één prooidiersoort.

Schade
• De graafwesp kan schade aan voegwerk aanbrengen.

Wering/preventie
• Zorg voor goed onderhoud van voegwerk aan huizen en gebouwen.

Graafwesp