Huiskrekel

Uiterlijk
• Lengte volwassen dier 1.6 tot 2.5cm excl. antennen.
• Huiskrekels zijn gevleugeld ( kunnen vliegen).
• Hebben goed ontwikkelde achterpoten; kunnen 20cm ver springen.
• Vrouwtjes hebben een 11 tot 15mm lange legboor.
• De larve van de huiskrekel heeft hetzelfde uiterlijk als de imago, maar dan zonder vleugels.
• De kleur van de huiskrekel is bruingeel met een bruine tot bruinzwarte tekening.

Ontwikkeling
• Onvolledige gedaanteverwisseling.
• Duur van ei tot volwassen dier bij 19 tot 25 graden C. 6 tot 11 maanden (Bij 26 graden C. korter, namelijk 4 tot 5 maanden en bij hoge temperaturen (35 graden C.) slechts 1 tot 2 maanden.
• Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes (in 5 weken tijd kan dat oplopen tot in totaal 700/1000 eitje).
• De eitjes worden op warme, vochtige en donkere plaatsen afgezet.
• Levensduur naar schatting 2 tot 22 jaar.

Leefwijze
• Lichtschuw, alleseter, komt vooral voor bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in gebouwen.
• Mannetjes sjirpen luid en zeer hinderlijk.
• De huiskrekel eet voornamelijk zacht, plantaardig en dierlijk voedsel.
• Kannibalisme komt ook voor.
• N.B. Huiskrekels kunnen 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven.
• Voorkeur voor een temperatuur van 26 graden C., onder 20 graden C. Is de huiskrekel niet actief.
• Komt veelvuldig voor in bio-industrie (varkens en kippen).

Wering/preventie
• Naden en kieren dichten i.v.m. schuilplaatsen. Ook de ruimten rondom afvoer en verwarmingsbuizen.
• Ventilatieopeningen voorzien van vliegengaas.
• Door een zorgvuldige hygiëne voedselbronnen ontnemen.
• Levensmiddelen koel opslaan.
• Afvalstortplaatsen afdekken met zand (ca. 30 cm).
• Etensresten en keukenafval opruimen in goed afgesloten vuilnisemmers (bij voorkeur >s avonds en >s nachts buiten zetten).

Oplossing
Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met ons bedrijf

 huiskrekel