Huismuis

Uiterlijk
• Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter.
• Slanke bouw, spitse kop, grotere oren.
• Staart dun, even lang of langer dan lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 6 tot 11cm +- 10 tot 35 gram lichaam gewicht.

Ontwikkeling
• Wijfje gemiddeld 5 tot 12 worpen van 5 tot 6 jongen.
• Jongen na 2 maanden geslachtsrijp; draaftijd: 3 weken.
• Gemiddelde levensduur +- 1 jaar.

Leefwijze
• Huismuizen komen vooral voor in gebouwen voor, vaak boven plafonds.
• Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten.
• Vooral >s nachts actief.
• Uitwerpselen 0.3 tot 0.8cm lang, 0.1 tot 0.3cm dik, vrij spits van vorm.
• Ze nemen 2 tot 6gram voedsel per dag op.

Schade
• Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
• Bevuiling van voedselvoorraden.
• Knaagschade.
• Verstoring van de rust.

Wering/preventie
• Ventilatieopeningen maximaal 0.5cm breedte.
• Openingen in buitenmuren dichten.
• Voorkom -zoveel mogelijk- het aanbod van voedsel.

Bestrijding
Neem kontact met ons op

huismuis