IPM

Geachte Heer/Mevrouw

Onlangs is er een bijeenkomst geweest over het buiten gebruik van Rodenticiden tegen knaagdieren.

Op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van het CTGB ( College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen ) Inspectie Leefomgeving en transport,( voorheen VROM ) Nederlandse Vereniging van dierplaagmanagement bedrijven, LTO en Platvorm Biociden.

Voorheen kwam de bestrijdingstechnicus bij zijn klanten met een koffer vol met bestrijdingsmiddelen om de plaagdieren te bestrijden, dit is gelukkig bij De 4 Nederland voorbij.

Per 01-07-2014 is het in eerste instantie buiten, niet meer toegestaan om knaagdieren te bestrijden met giftige lokazen en zal niet meer als oplossing worden genoemd door de gediplomeerde bestrijdingstechnicus.

De natuur, het milieu, volksgezondheid en eigen veiligheid alsmede het dierenwelzijn zijn steeds belangrijker geworden.

De 4 Nederland heeft als doelstelling duurzaam ondernemen.

Dit betekent dat wij als De 4 Nederland ons houden aan de de wettelijke bepalingen die door de branche vereniging en de overheid zijn voorgeschreven.

Al enige tijd past De 4 Nederland bij haar klanten IPM systeem toe.

Integrated Pest Management heeft als doel om plaagdieren problemen op de lange termijn duurzaam aan te pakken. Hierbij staat preventie en het verminderen van het gebruik van biociden centraal.

Dit om het milieu zo min mogelijk te belasten, ( doorvergiftiging van bijvoorbeeld van knaagdier naar roofvogel te voorkomen ) en ook om onnodige risico’s te vermijden. Ook zijn er steeds meer plaagdieren die resistent zijn geworden voor biociden.

De 4 Nederland heeft voldoende alternatieven, die verrassend goed werken in de praktijk en waar geen gebruik meer wordt gemaakt van biociden en andere lokazen.

De 4 Nederland gebruikt in plaats van biociden, kunststof sentinels of kunststof buitenkisten met daarin een krachtige klapval die wordt voorzien van een pasta op basis van chocolade en zeer aantrekkelijk is voor knaagdieren.

Daarnaast is het geven van deskundig advies, het nemen van de juiste weringmaatregelen en een goede algemene hygiëne van essentieel belang e.e.a. in overleg en samenwerking met de opdrachtgever.

Het voordeel van deze methode met klapvallen is :

  • Geen onnodige lijden meer van de knaagdieren.
  • Het voorkomen van doorvergiftiging.
  • Direct resultaat.
  • Geen giftige stoffen meer in en om het pand.
  • Geen gevaar meer voor mens en dier.
  • Geen gevaar meer voor de volksgezondheid.
  • Beter voor het milieu.
  • Duurzaam ondernemen.

 

Dit betekent in de praktijk dat de klant een kleine investering zal moeten doen voor het aanschaffen van deze kunststof sentinels met klapvallen.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

K.C.A. Hoffmans
Directeur De 4 Nederland