Kamervlieg

Uiterlijk
• Lengte volwassen vlieg 0,75 cm.
• Made is pootloos, ongeveer 1 cm. lang en geen kop.
• Pop: ”tonnetje” dat bruin is.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Wijfje legt tot 500-2500 eitjes ca. 100-150 per keer.
• Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.
• Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1-4 weken.

Leefwijze
• De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.
• Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemenn
• Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.
• De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.
• De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

Schade
• Kamervliegen bevuilen oppervlakken.
• Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.
• Zijn in grote aantallen hinderlijk.

Wering/preventie
• Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.
• Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
• Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren

kamervlieg