Producten en diensten

Weren en bestrijden van:

 • Kruipende insecten
 • Vliegende insecten
 • Voorraadinsecten
 • Houtborende insecten
 • Vogelwering
 • Muizen, bruine en zwarte ratten

Onze servicemedewerkers kennen de levenscyclus en de levenswijze van de hierboven genoemde insecten en knaagdieren. Alleen met de juiste kennis worden de beste resultaten bereikt.

Hoe gaat De 4 Nederland te werk:
Indien U behoefte heeft aan een preventief of curatief bestrijdingsplan, kunt U contact opnemen met één van onze deskundigen.
Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.
Na een inventarisatie van uw wensen wordt er een inspectie uitgevoerd.Van deze inspectie wordt een compleet rapport opgemaakt met daarinonze bevindingen en adviezen.
Ons advies is duidelijk en juist onderbouwd. In ons rapport is een eindconclusie opgenomen waarin wij uiteenzetten wat de mogelijkheden zijn.
Het te adviseren bestrijdingsplan is opgebouwd uit een aantal componenten.U kunt kiezen voor een eenvoudig bestrijdingsplan waarbij een basisbestrijding inclusief een rapportage inzake wering, huishouding, bouwtechnische gebreken en ongedierteoverlast besproken en gerapporteerd worden. De behandelfrequentie van een basisplan begint bij minimaal zes controles op jaarbasis.

 

Een meer gedetailleerd plan omvat bijvoorbeeld onderstaande acties inclusief rapportage.

 • Uitgebreide inspectie
 • Waar nodig het dichten van gaten en kieren
 • De 4 Nederland maakt gebruik van een uitgebreid scala aan weringsmiddelen: deurborstels, muisstop (knaagdiervrije kit), voegroosters, fijnmazig gaas voor het afdichten van gaten en kieren.
 • Advies verbetering hygiënepeil
 • Plaatsen van lokazen en een controlerende frequentie wordt afgestemd op uw situatie
 • Diverse vangmethodes voor knaagdieren en insecten
 • Acties voortvloeiend uit onze rapportage dienen genomen te worden door de opdrachtgever en/of De 4 Nederland.

Alle componenten tezamen geven een totaalplan waarbij aan alle facetten is gedacht.De behandelfrequentie van een basis plus plan begint bij minimaalacht behandelingen op jaarbasis.