Stofluizen

Uiterlijk
• Klein 5mm lang.
• Kan verschillende kleuren hebben waaronder: bruin, wit of grijs.
• Lopen snel en schoksgewijs, sommigen soorten hebben vleugels.

Ontwikkeling
• Het Vrouwtje produceert ongeveer 100 eitjes per levensduur.
• Het eistadium duurt gemiddeld 15 dagen.
• De larven zullen na 30 dagen volwassen zijn .
• Maximale levensduur is 5 tot 9 maanden.

Leefwijze
• Komt voor op donkere, vochtige plaatsen.
• Voed zich met algen, stuifmeel en schimmels.
• Komt ook voor in voorraden levensmiddelen en in oude boeken.

Wering/preventie
• Levensmiddelen niet vochtig opslaan en bewaren.
• Indien ruimtes droogstoken en goed ventileren.

stofluis