Tuinmier

Uiterlijk
• De werksters van tuinmieren zijn alle 0.4 tot 0.5cm lang (Alleen de glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca. 0.5cm); antennen altijd geknikt.
• De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan de werksters.
• Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan de werkster.
• De kleuren zijn ongeveer zoals de Nederlandse namen aangeven, de glanzende houtmier bijvoorbeeld is zwart glanzend.

Ontwikkeling
• Volledige gedaanteverwisseling.
• Een tuinmierenkolonie is >s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt.
• De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer.
• De werksters leven soms 22 tot 32 jaar.

Leefwijze
• Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een >bruidsvlucht=, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
• De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten.
• Uit de gelegde eitjes komen weer werksters.
• Tuinmieren voeden zich met andere insecten en met zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen.
• De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond.
• Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen.

Wering/preventie
• Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
• Naden en kieren afdichten.
• Open stootvoegen voorzien van fijnmazig insectengaas.

Oplossing
Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met ons bedrijf

tuinmier