Vogelvlo

Uiterlijk
• Kleur lichtbruin tot zwart.
• Lange spring poten aan achterlijf.
• Eitjes 0,5 mm lang, ovaalvormig en wit van kleur.

Ontwikkeling
• Het eistadium van de vogelvlo duurt bij 20ºC ongeveer 1 week.
• Het popstadium duurt 1 tot 2 weken; onder absolute rust kan dit tot 1 jaar duren.
• Per bloedmaaltijd worden er 3 tot 9 eitjes gelegd.

Leefwijze
• Leven op en rond de omgeving van de gastheer vaak in nesten.
• Bij het verlaten van de nesten komt het vaak voor dat de vogelvlo binnendringt in woningen.

Schade
• Veroorzaken huidirritatie bij gastheer.
• Kunnen ziektes overbrengen.

Wering/preventie
• Voorkom nesten onder daken.
• Oude nesten verwijderen, ook in vogelhuisjes en schoonmaken.
• Controleer regelmatig uw huisdieren en hun slaapplaatsen.