Zwarte rat

Uiterlijk
• Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariëteiten (Rattus rattus alexandrinus: grijsbruine rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht, Rattus rattus frugivorus: eveneens grijsbruine rugvacht doch witte buikvacht).
• Slank, vrij spitse snuit, grote oren.
• Staart langer dan het lichaam.
•Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte, +- 150 tot 250gram lichaamsgewicht.

Ontwikkeling
• Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen.
• Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld +- 2 jaar.

Leefwijze
•De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen.
• Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.
• Uitwerpselen spits van vorm, +- 1cm lang en 0.2 a 0.cm dik.• Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer.

Schade/overlast
• Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade.
• Overbrenger van ziekten zoals de pest, voedselvergiftiging.

Wering/preventie
• Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren.
• Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten.
• +/- 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Oplossing
Neem kontakt op met ons.

 zwarte_rat