DE4 Nederland

DE4 Kennis centrum

De4 Nederland is trots op hun opgebouwde kennis en ervaring. Als u last heeft van ongedierte dan zullen de professionals van De4 Nederland u altijd hulp bieden. Zelf kunt u alvast wat inlezen over het ongedierte dat u last valt. 

KNAAGDIEREN

KNAAGDIEREN

VOGELS

VOGELS

INSECTEN

INSECTEN

Knaagdieren

Knaagdieren zijn een zeer veel voorkomend ongedierte. Door de schade die zij veroorzaken en de ziektekiemen welke zij verspreiden is bestrijding noodzakelijk. Alle knaagdieren hebben een groeiend gebit en moeten daarom knagen aan allerlei zaken om zodoende hun tanden op een juiste lengte te houden. Het zijn echte cultuurvolgers die zich razendsnel aan hun omgeving aanpassen. Zij leven in families tot deze te groot worden. Op dat moment gaat een deel van de familie zich afscheiden. Knaagdieren zijn in staat zich zeer snel voort te planten.

Hun gezichtsvermogen is nogal slecht. Echter, hun reuk-, gehoor- en tastvermogen (o.a. met de snorharen) zijn zeer goed. Over het algemeen zijn het goede tot zeer goede klimmers. Zij zijn vooral ’s nachts actief. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 1 op de 15 voedselverwerkende bedrijven wel eens wordt geconfronteerd met ratten. Dit percentage ligt voor de besmetting door muizen beduidend hoger.
Ziekteverspreiding
Ongeveer 50-70 % van de ratten zijn drager van Leptospirosis welke de ziekte van Weil veroorzaakt bij mensen. Zowel ratten als muizen zijn dragers van parasieten en voedselvergiftigingorganismen zoals o.a. Salmonella. Overbrengen van deze bacteriën en organismen gebeurt vis infecties, voedsel of water.
Verontreiniging van voedsel
Er is een schatting dat knaagdieren via hun uitwerpselen en hun urine tot 10 maal de hoeveelheid voedsel verontreinigen dan zij consumeren. Muizen urineren vrijwel doorlopend en laten ca. 80 keer per dag uitwerpselen vallen. Ratten doen dit ongeveer 40 keer per dag.
Fysieke schade
Het constante knagen van knaagdieren veroorzaakt schade aan houtwerk, zachte metalen pijpen en buizen, draden en snoeren en allerlei andere producten en materialen. Als zij door waterleidingen of elektrische kabels knagen kan de schade zeer aanzienlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan lekkage, kortsluiting of het uitvallen van apparaten en/of computers.
Mobiliteit
Ratten en muizen zijn snel en behendig en kunnen zeer goed klimmen. Ook verticale oppervlakken zoals stenen muren e.d. zijn geen probleem. Muizen kunnen door gaten zo klein als ongeveer 6 mm. (een Eurocent heeft een doorsnede van 15 mm.)
Vruchtbaarheid
De voortplanting van knaagdieren is enorm. Muizen kunnen vrijwel onmiddellijk na het werpen van een nest alweer bevrucht worden. De consequentie is dat de populatie zeer snel kan groeien. Dit betekent dat als u niets aan de besmetting doet het heel snel tot een echt probleem kan uitgroeien.
Laat het niet zover komen maar laat een specialist de situatie eens beoordelen en een vrijblijvend advies geven.

266px-House_mouse.jpg

huismuis

Uiterlijk
• Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter.
• Slanke bouw, spitse kop, grotere oren.
• Staart dun, even lang of langer dan lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 6 tot 11cm +- 10 tot 35 gram lichaam gewicht.

Ontwikkeling
• Wijfje gemiddeld 5 tot 12 worpen van 5 tot 6 jongen.
• Jongen na 2 maanden geslachtsrijp; draaftijd: 3 weken.
• Gemiddelde levensduur +- 1 jaar.

Leefwijze
• Huismuizen komen vooral in gebouwen voor, vaak boven plafonds.
• Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten.
• Vooral >s nachts actief.
• Uitwerpselen 0.3 tot 0.8cm lang, 0.1 tot 0.3cm dik, vrij spits van vorm.
• Ze nemen 2 tot 6gram voedsel per dag op.

Schade
• Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
• Bevuiling van voedselvoorraden.
• Knaagschade.
• Verstoring van de rust.

Wering/preventie
• Ventilatieopeningen maximaal 0.5cm breedte.
• Openingen in buitenmuren dichten.
• Voorkom -zoveel mogelijk- het aanbod van voedsel.

266px-Rattus_rattus03.jpg

Zwarte rat

Uiterlijk
• Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariëteiten (Rattus rattus alexandrinus: grijsbruine rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht, Rattus rattus frugivorus: eveneens grijsbruine rugvacht doch witte buikvacht).
• Slank, vrij spitse snuit, grote oren.
• Staart langer dan het lichaam.
•Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte, +- 150 tot 250gram lichaamsgewicht.

Ontwikkeling
• Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen.
• Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld +- 2 jaar.

Leefwijze
•De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen.
• Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.
• Uitwerpselen spits van vorm, +- 1cm lang en 0.2 a 0.cm dik.• Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer.

Schade/overlast
• Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade.
• Overbrenger van ziekten zoals de pest, voedselvergiftiging.

Wering/preventie
• Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren.
• Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten.
• +/- 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

266px-Rattus_norvegicus_1.jpg

Bruine rat

Uiterlijk
• Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk.
• Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.
• Staart iets korter dan het lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
• Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2cm lang, 0.5cm dik, buiksmeer, looppaden (wissels)

Ontwikkeling
• Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
• Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
• Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.
• Vooral ’s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste.
• Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten.

Schade/overlast
• Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus.
• Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie
• Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat.
• Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm.
• Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

Vogels

Vogels zijn mooie dieren, zij staan voor vrijheid en natuur, echter waar vogels zijn zijn ook uitwerpselen. Een naar verschijnsel op gebouwen, goederen en andere plaatsen waar dat ongewenst is. 
Vogels nestelen in en op gebouwen. Voor het bouwen van de nesten gebruiken ze bereikbare isolatiematerialen. Reparatie hiervan veroorzaakt veel kosten en inspanning. Bovendien verstoppen vogelnesten vaak rookkanalen en hemelwaterafvoeren waardoor niet zelden lekkages worden veroorzaakt.

In deze nesten komen ook insecten en mijten voor. Een aantal van deze mijten en insecten veroorzaakt hinder en schade. Als de jonge vogels het nest hebben verlaten kunnen de vogelmijt en larven van kevers de woning binnen.

Vogels kunnen ook ziektes overbrengen door virussen en bacteriën welke via de uitwerpselen worden meegevoerd. 

Het beste motto in deze is ‘De 4 Nederland bellen’. De enige oplossing tegen de overlast is het verdedigen van objecten tegen vogels en het weren van vogels uit gebouwen. Het doden van vogels is in Nederland slechts onder strenge voorwaarden toegestaan. Wat ook mag is het vangen van vogels om ze ergens anders weer los te laten. Ook hierin kan De 4 Nederland u van dienst zijn.

De 4 Nederland is expert op het gebied van het weren van vogels. Na een uitgebreide analyse van het gebouw en de mate van overlast brengen wij een advies op maat uit, immers er is niets standaard, behalve de gebruikte materialen. Deze materialen jagen de vogels alleen schrik aan, zij ondervinden daarvan geen schade.

Er zijn verschillende systemen:

  • Pinnen-systeem
    Dit is het meest gebruikte systeem. Het bestaat uit losse elementen welke zo onzichtbaar mogelijk op de ondergrond worden aangebracht d.m.v. een ‘kit’. De verschillende elementen bestaan uit een kunststof bodem waarop roestvrij stalen pennen zijn gemonteerd. Deze verhinderen vogels te nestelen of te rusten.
  • Draadsysteem
    Bij dit systeem worden dunne, sterke draden gespannen om zo het landen en nestelen van vogels te voorkomen.
  • Netten
    Deze netten zijn in verschillende maten en kleuren te verkrijgen en worden d.m.v. haken op de plaats van bestemming aangebracht. 
bird-2523828_1920.jpg

VLIEGENDE INSECTEN

Er zijn ontelbare vliegende insecten die een last voor u kunnen vormen. DE4 Nederland heeft de meest voorkomende voor u op een rijtje gezet. 

PELSMOT

PELSMOT

KLEERMOT

KLEERMOT

BRUINE HUISMOT

BRUINE HUISMOT

CACAOMOT

CACAOMOT

STEEKMUG

STEEKMUG

LANGPOOT MUG

LANGPOOT MUG

KAMERVLIEG

KAMERVLIEG

HERFSTVLIEG

HERFSTVLIEG

KLEINE KAMERVLIEG

KLEINE KAMERVLIEG

GRAAFWESP

GRAAFWESP

FRUITVLIEG

FRUITVLIEG

HOUTWESP

HOUTWESP

KLUSTERVLIEG

KLUSTERVLIEG

LIMONADE WESP

LIMONADE WESP

KRUIPENDE INSECTEN

SURINAAMSE KAKKERLAK

SURINAAMSE KAKKERLAK

OOSTERSE KAKKERLAK

OOSTERSE KAKKERLAK

DUITSE KAKKERLAK

DUITSE KAKKERLAK

BRUINBAND KAKKERLAK

BRUINBAND KAKKERLAK

STOFWANTS

STOFWANTS

BEDWANTS

BEDWANTS

VOGEL VLO

VOGEL VLO

KATTENVLO

KATTENVLO

TUINMIER

TUINMIER

HUISKREKEL

RODE STEEK MIER

RODE STEEK MIER

OVENVISJE

OVENVISJE

RODE BOS MIER

RODE BOS MIER

STOFLUIS

STOFLUIS

FARAO MIER

FARAO MIER

ZILVERVISJE

ZILVERVISJE