Knaagdieren

Knaagdieren zijn een zeer veel voorkomend ongedierte. Door de schade die zij veroorzaken en de ziektekiemen welke zij verspreiden is bestrijding noodzakelijk. Alle knaagdieren hebben een groeiend gebit en moeten daarom knagen aan allerlei zaken om zodoende hun tanden op een juiste lengte te houden. Het zijn echte cultuurvolgers die zich razendsnel aan hun omgeving aanpassen. Zij leven in families tot deze te groot worden. Op dat moment gaat een deel van de familie zich afscheiden. Knaagdieren zijn in staat zich zeer snel voort te planten.

Hun gezichtsvermogen is nogal slecht. Echter, hun reuk-, gehoor- en tastvermogen (o.a. met de snorharen) zijn zeer goed. Over het algemeen zijn het goede tot zeer goede klimmers. Zij zijn vooral ’s nachts actief. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 1 op de 15 voedselverwerkende bedrijven wel eens wordt geconfronteerd met ratten. Dit percentage ligt voor de besmetting door muizen beduidend hoger.
Ziekteverspreiding
Ongeveer 50-70 % van de ratten zijn drager van Leptospirosis welke de ziekte van Weil veroorzaakt bij mensen. Zowel ratten als muizen zijn dragers van parasieten en voedselvergiftigingorganismen zoals o.a. Salmonella. Overbrengen van deze bacteriën en organismen gebeurt vis infecties, voedsel of water.
Verontreiniging van voedsel
Er is een schatting dat knaagdieren via hun uitwerpselen en hun urine tot 10 maal de hoeveelheid voedsel verontreinigen dan zij consumeren. Muizen urineren vrijwel doorlopend en laten ca. 80 keer per dag uitwerpselen vallen. Ratten doen dit ongeveer 40 keer per dag.
Fysieke schade
Het constante knagen van knaagdieren veroorzaakt schade aan houtwerk, zachte metalen pijpen en buizen, draden en snoeren en allerlei andere producten en materialen. Als zij door waterleidingen of elektrische kabels knagen kan de schade zeer aanzienlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan lekkage, kortsluiting of het uitvallen van apparaten en/of computers.
Mobiliteit
Ratten en muizen zijn snel en behendig en kunnen zeer goed klimmen. Ook verticale oppervlakken zoals stenen muren e.d. zijn geen probleem. Muizen kunnen door gaten zo klein als ongeveer 6 mm. (een Eurocent heeft een doorsnede van 15 mm.)
Vruchtbaarheid
De voortplanting van knaagdieren is enorm. Muizen kunnen vrijwel onmiddellijk na het werpen van een nest alweer bevrucht worden. De consequentie is dat de populatie zeer snel kan groeien. Dit betekent dat als u niets aan de besmetting doet het heel snel tot een echt probleem kan uitgroeien.
Laat het niet zover komen maar laat een specialist de situatie eens beoordelen en een vrijblijvend advies geven.

266px-House_mouse.jpg

huismuis

Uiterlijk
• Rug lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter.
• Slanke bouw, spitse kop, grotere oren.
• Staart dun, even lang of langer dan lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 6 tot 11cm +- 10 tot 35 gram lichaam gewicht.

Ontwikkeling
• Wijfje gemiddeld 5 tot 12 worpen van 5 tot 6 jongen.
• Jongen na 2 maanden geslachtsrijp; draaftijd: 3 weken.
• Gemiddelde levensduur +- 1 jaar.

Leefwijze
• Huismuizen komen vooral in gebouwen voor, vaak boven plafonds.
• Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten en noten.
• Vooral >s nachts actief.
• Uitwerpselen 0.3 tot 0.8cm lang, 0.1 tot 0.3cm dik, vrij spits van vorm.
• Ze nemen 2 tot 6gram voedsel per dag op.

Schade
• Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
• Bevuiling van voedselvoorraden.
• Knaagschade.
• Verstoring van de rust.

Wering/preventie
• Ventilatieopeningen maximaal 0.5cm breedte.
• Openingen in buitenmuren dichten.
• Voorkom -zoveel mogelijk- het aanbod van voedsel.

266px-Rattus_rattus03.jpg

Zwarte rat

Uiterlijk
• Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariëteiten (Rattus rattus alexandrinus: grijsbruine rugvacht, licht- tot middelgrijze buikvacht, Rattus rattus frugivorus: eveneens grijsbruine rugvacht doch witte buikvacht).
• Slank, vrij spitse snuit, grote oren.
• Staart langer dan het lichaam.
•Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte, +- 150 tot 250gram lichaamsgewicht.

Ontwikkeling
• Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen.
• Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld +- 2 jaar.

Leefwijze
•De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen.
• Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.
• Uitwerpselen spits van vorm, +- 1cm lang en 0.2 a 0.cm dik.• Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer.

Schade/overlast
• Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade.
• Overbrenger van ziekten zoals de pest, voedselvergiftiging.

Wering/preventie
• Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren.
• Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor (zwarte) ratten.
• +/- 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

266px-Rattus_norvegicus_1.jpg

Bruine rat

Uiterlijk
• Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk.
• Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.
• Staart iets korter dan het lichaam.
• Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.
• Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2cm lang, 0.5cm dik, buiksmeer, looppaden (wissels)

Ontwikkeling
• Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.
• Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.
• Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar.

Leefwijze
• Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.
• Vooral ’s nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste.
• Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten.

Schade/overlast
• Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus.
• Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie
• Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat.
• Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm.
• Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.